Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

Từ điển tranh cho bé: THIÊN NHIÊN & XÃ HỘI


Tác giả: Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thuỷ, Đào Minh Thu.
In lần thứ hai.
Sách dày: 40 trang.
Kích thước 22cm x 22cm.
ISBN: x-xxxxxx-xx-x.
Giá: 28.000đ.
Trình trạng: hết sách.