Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT (cỡ lớn – 2015)


Tác giả: Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương,...
Sách dày: 1922 trang.
Kích thước: 16cm x 24cm.
ISBN: 978-604-84-0777-3.
ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ. Số: 1119/2007/QTG
Giá: 545.000đ.
Trình trạng: hết sách

  • • Lần xuất bản quyển Từ điển tiếng Việt (cỡ lớn) này, Vietlex đã sửa chữa những sai sót của bản in lần trước, đồng thời tiếp tục thay đổi và/hoặc bổ sung các thí dụ mới, nghĩa mới cho phù hợp với thực tế hiện nay. Chẳng hạn, Vietlex đã bổ sung nghĩa cho các từ biến thái (hiện tượng thay đổi ít nhiều về đặc điểm giới tính hoặc hành vi tính dục so với lẽ thường...), cực (phía có thế lực, trong quan hệ cạnh tranh với phía có thế lực khác), đa canh (phát triển kinh tế nông nghiệp theo nhiều hình thức khác nhau), hành chính (toàn bộ những hoạt động nhằm phục vụ công dân thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của mình, thông qua sự chỉ đạo và quản lí của nhà nước), hướng (phạm vi của vấn đề được định rõ, vạch rõ một cách hợp lí để theo đó mà làm: phát triển theo hướng bền vững), quan hệ (tiếp xúc và ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào đó: anh ta sống khép kín và không muốn quan hệ với ai), tranh tụng (tranh luận giữa bên buộc tội và bên gỡ tội, ...), trắng tay (không thu được kết quả gì sau một quá trình thi thố), truy vấn (đưa ra yêu cầu để có được thông tin thông qua một chương tình máy tính), v.v.

  • • Trong lần in thứ ba này, Vietlex tiếp tục bổ sung 690 mục từ thuộc nhiều lĩnh vực, dựa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm Kho ngữ liệu tiếng Việt (Vietnamese Corpus) chứa khoảng 100 triệu âm tiết, do Vietlex xây dựng từ năm 1997 và được cập nhật thường xuyên trong suốt thời gian qua. Chẳng hạn, về khoa học - công nghệ có bom bẩn, đầu phát, đầu thu, điện toán đám mây, mạng xã hội, tuỳ biến, tuỳ chỉnh, v.v.; về chính trị - pháp luật có bất hợp hiến, bất vụ lợi, cảnh sát biển, đa cực, đơn cực, đường cơ sở, hải cảnh, hải tuần, hiến định, hưởng dụng, lập quy, luật hoá, nội thuỷ, phúc quyết, thượng cờ, thượng tôn, tiêu binh, vật quyền, v.v.

  • • Ngoài ra, những thông tin mới cũng được Vietlex cập nhật kịp thời, như ở Phụ lục III Các tỉnh và thành phố trong toàn quốc, Phụ lục IV Các huyện, quận, thị xã, thành phố trong toàn quốc, Phụ lục VI Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, v.v.

  • • Quyển Từ điển tiếng Việt này thu thập 46.540 mục từ, 54.605 nghĩa từ • Có nhiều phụ lục phong phú và một số tranh ảnh minh hoạ • Cung cấp danh sách từ đồng nghĩa, trái nghĩa một cách có hệ thống.

  • • Hi vọng quyển Từ điển này sẽ là công cụ tra cứu hữu ích cho đông đảo các bạn học sinh, sinh viên – những người thường xuyên học tập, trau dồi tiếng Việt; nhà văn, nhà thơ, nhà báo – những người thường xuyên sử dụng tiếng Việt như một phương tiện để lao động sáng tạo; những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung, nghiên cứu Việt ngữ nói riêng.