Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 2015


Tác giả: Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh,...
Sách dày: 1612 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: ISBN: 978-604-84-0778-0.
Giá: 410.000đ.
Trình trạng: hết sách.

  • • Lần xuất bản quyển Từ điển tiếng Việt (2015) này, Vietlex đã sửa chữa những sai sót của bản in lần trước, đồng thời tiếp tục thay đổi và/hoặc bổ sung các thí dụ mới, nghĩa mới cho phù hợp với thực tế hiện nay. Trong lần in thứ bảy này, Vietlex tiếp tục bổ sung 52 mục từ thuộc nhiều lĩnh vực, dựa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm Kho ngữ liệu tiếng Việt (Vietnamese Corpus) chứa khoảng hơn 100 triệu âm tiết, do Vietlex xây dựng từ năm 1997 và được cập nhật thường xuyên trong suốt thời gian qua. Chẳng hạn, chúng tôi đã bổ sung các mục từ: bom bẩn, cảnh sát biển, chiêm bái, củng mạc, đông trùng hạ thảo, gia trạch, hạ cờ, hải cảnh, hải tuần, hưởng dụng, khả tín, lão gia, linh vật, lưỡng tính, mạng xã hội, noãn hoàng, song tuyển, thế nghiệp, thiếu gia, thượng cờ, tiêu binh, tin nhắn, vật quyền, v.v. Ngoài ra, những thông tin mới cũng được Vietlex cập nhật kịp thời, như ở Phụ lục II Các dân tộc ở Việt nam, Phụ lục III Các tỉnh và thành phố trong toàn quốc, Phụ lục IV Các huyện, quận, thị xã, thành phố trong toàn quốc, Phụ lục VI Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, v.v.

  • • Quyển Từ điển tiếng Việt này thu thập 41.582 mục từ. Từ đển có nhiều phụ lục phong phú và một số tranh ảnh minh hoạ; cung cấp danh sách từ đồng nghĩa, trái nghĩa một cách có hệ thống.

  • • Quyển Từ điển tiếng Việt này ra đời với mục đích hướng tới đối tượng rộng rãi là tầng lớp học sinh, sinh viên và những người yêu thích tiếng Việt. Hi vọng đây sẽ là công cụ tra cứu hữu ích cho đông đảo các bạn học sinh, sinh viên – những người thường xuyên học tập, trau dồi tiếng Việt; nhà văn, nhà thơ, nhà báo – những người thường xuyên sử dụng tiếng Việt như một phương tiện để lao động sáng tạo; những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung, nghiên cứu Việt ngữ nói riêng.