Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

TỪ ĐIỂN VIỆT-ANH


Tác giả: Phan Văn Giưỡng, Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương.
Hiệu đính: Ngô Thanh Nhàn.
Sách dày: 980 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
Giá: 190.000đ.
Trình trạng: còn sách.

  • • Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả quyển Từ điển Việt-Anh do Trung tâm Từ điển học (Vietlex) phối hợp với GS Phan Văn Giưỡng (hiện đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Victoria, Australia, tác giả quyển Compact Vietnamese Dictionary) biên soạn và được TS Ngô Thanh Nhàn (hiện đang sinh sống và làm việc tại New York, Mỹ) hiệu đính.

  • • Quyển Từ điển Việt-Anh này được biên soạn theo cách chọn bảng từ tiếng Việt trước rồi mới tìm từ ngữ tiếng Anh tương đương (thay vì cách biên soạn chuyển dịch ngược từ một quyển từ điển Anh-Việt sẵn có sang từ điển Việt-Anh); thí dụ cũng được chọn bằng tiếng Việt trước rồi mới tìm từ tiếng Anh cùng nghĩa. Cách biên soạn này giúp học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu Việt học hiểu biết về Việt Nam, về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam một cách “trung thực” hơn.