Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

LOGIC-NGÔN NGỮ HỌC


Tác giả: Hoàng Phê.
In lần thứ ba (2011)
Sách dày: 184 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
Giá: 44.000đ .
Trình trạng: còn sách.

  • • Đây là CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2005