Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 2010


Tác giả: Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh,
Phạm Thị Thuỷ, Đào Minh Thu, Đặng Thanh Hoà.
Tái bản lần thứ ba. Bìa cứng.
Sách dày: 1562 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: x-xxxxxx-xx-x.
Giá: 230.000đ .
Trình trạng: hết sách.

  • Quyển Từ điển tiếng Việt này ra đời với mục đích hướng tới đối tượng rộng rãi là tầng lớp học sinh, sinh viên và những người yêu thích tiếng Việt. Hi vọng đây sẽ là công cụ tra cứu hữu ích cho đông đảo các bạn học sinh, sinh viên – những người thường xuyên học tập, trau dồi tiếng Việt; nhà văn, nhà thơ, nhà báo – những người thường xuyên sử dụng tiếng Việt như một phương tiện để lao động sáng tạo; những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung, nghiên cứu Việt ngữ nói riêng.

  • Quyển Từ điển tiếng Việt (2010) xuất bản lần này, chúng tôi đã sửa lại những chỗ sai sót trong bản in lần trước và tiếp tục cập nhật một số thông tin mới, như ở Phụ lục IV Các huyện, quận, thị xã, thành phố trong toàn quốc, Phụ lục VIII Đơn vị đo lường chính thức, v.v.

  • • Quyển Từ điển tiếng Việt này thu thập 41.300 mục từ • Có nhiều phụ lục phong phú và một số tranh ảnh minh hoạ • Cung cấp danh sách từ đồng nghĩa, trái nghĩa một cách có hệ thống.