Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT THÔNG DỤNG


Tác giả: Hoàng Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương
In lần thứ nhất. Bìa cứng.
Sách dày: 982 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN:x-xxxxxx-xx-x.
Giá: 140.000đ.
Trình trạng: hết sách.

  • • Nhằm đảm bảo tính thông dụng của một từ điển tiếng Việt cỡ nhỏ, quyển Từ điển tiếng Việt thông dụng này thu thập và giải thích một số lượng đơn vị từ vựng vừa đủ, bao gồm các từ ngữ dùng phổ biến trong đời sống và trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là các tác phẩm văn học cổ, được giảng dạy ở nhà trường.

  • • Quyển từ điển này thu thập 25.494 mục từ, 31.046 nghĩa, 38.906 thí dụ. Để giúp cho việc học tiếng Việt có hiệu quả, Từ điển tiếng Việt thông dụng còn cung cấp thêm thông tin về từ đồng nghĩa ngay sau mỗi nghĩa từ (nếu có).

  • • Ngoài ra, Từ điển còn cung cấp bảng phụ lục về Niên biểu lịch sử Việt Nam và bảng phụ lục về Các quốc gia trên thế giới để độc giả tiện tham khảo.