Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ


Tác giả: Hoàng Phê.
Tái bản lần thứ ba. Bìa cứng.
Sách dày: 508 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: x-xxxxxx-xx-x.
Giá: 90.000đ.
Trình trạng: hết sách.

  • • Công trình được GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2005.
    • Quyển từ điển chính tả tiếng Việt tương đối đầy đủ, có những nhận xét và hướng dẫn về chính tả, các bảng thống kê toàn bộ các vấn đề chính tả đối với các phương ngữ lớn.