Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

TỪ ĐIỂN VẦN


Tác giả: Hoàng Phê.
Sách dày: 300 trang.
Kích thước 11cm x 18cm.
ISBN: x-xxxxxx-xx-x.
Giá: 36.000đ.
Trình trạng: hết sách.

  • • Công trình được GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2005.
    • Một loại từ điển ngược đầu tiên của tiếng Việt, xếp các từ tiếng Việt không theo phụ âm đầu, mà theo khuôn vần.
    • Quyển từ điển sẽ giúp ích cho cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, cũng như giảng dạy, học tập tiếng Việt.
    • Quyển từ điển rất hữu ích cho những người làm thơ.