Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT


Tác giả: Hoàng Phê.
Tái bản lần thứ hai có sửa chữa.
Bìa cứng bọc vải. Sách dày: 822 trang.
Kích thước 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: x-xxxxxx-xx-x.
Giá: 85.000đ.
Trình trạng: hết sách.

  • • công trình được GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2005.
    • Nghiên cứu đặc điểm chính tả tiếng Việt.
    • Đề xuất phương pháp dạy và học chính tả một cách có hệ thống.
    • Kèm từ điển chính tả sắp xếp theo vấn đề chính tả của các phương ngữ.
    • Có bảng các từ ngữ Hán-Việt, ghi chú chữ Hán và nghĩa các yếu tố Hán-Việt.