Xuất bản phẩm của Vietlex

Trang minh hoạ:  
 

Từ điển tranh cho bé: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT


Tác giả: Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thuỷ.
In lần thứ hai.
Sách dày: 44 trang.
Kích thước 22cm x 22cm.
ISBN: x-xxxxxx-xx-x.
Giá: 30.000đ.
Trình trạng: hết sách.