Ngôn ngữ học

Âm vị
     

VŨ XUÂN LƯƠNG

Như đã nói ở phần âm tố, cách phát âm một âm " a " của mỗi người và ngay ở một người, trong những thời điểm khác nhau, cũng không hoàn toàn như nhau. Và do đó, ta có vô số âm cụ thể của " a " . Dựa vào những nét chung nhất, người ta quy nó về một đơn vị khu biệt, có chức năng phân biệt nghĩa, gọi là âm vị.
Âm vị trong tiếng Việt là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất có chức năng khu biệt nghĩa. Nếu số lượng âm tố là vô số, thì số lượng âm vị là có hạn, khoảng vài chục đơn vị trong một ngôn ngữ. Để khu biệt với âm tố, người ta ghia âm vị ở giữa hai kí hiệu //, ví dụ: âm vị /a/, /u/, /o/, v.v.
 

 

Bài đăng trước:

  • Tiếng
  • Chữ viết
  • Chính tả
  • Hệ thống âm vị tiếng Việt