Ngôn ngữ học

Bảng phiên âm quốc tế
The International Phonetic Alphabet may be freely copied on condition that acknowledgement is made to the International Phonetic Association (c/o Department of Linguistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada).

Large View - Xem hình đầy đủ

 

 

Bài đăng trước:

  • Chữ viết tiếng Việt - Đặc điểm và một vài vấn đề*
  • Đặc điểm tiếng Việt
  • Âm tiết tiếng Việt
  • Âm tố
  • Âm vị